منو پمپ های تخلیه بشکه

منو پمپ DMP1

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

3''

2''

8

8000

3

420