منو پمپ های تخلیه بشکه

منو پمپ DMP2

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

2''

1.1/2''

3

2000

0.75

750