منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپ AF11

 

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

توان الکتروموتور

kw

خروجی(1/min)

2 "

2 "

12

12000

4

420

4

420