منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپ AF17

 

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

توان الکتروموتور

kw

خروجی(1/min)

6 "

4 "

10

28000

11

354

15

350