منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپ AF13

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

توان الکتروموتور

kw

خروجی(1/min)

2.1/2"

2.1/2 "

8

18000

5.5

420

5.5

420