منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپ AF14

 

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

توان الکتروموتور

kw

خروجی(1/min)

 2.1/2 "

2.1/2 "

16

18000

7.5

360

11

354