منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپ AF3

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

توان الکتروموتور

kw

خروجی(1/min)

1.1/2 "

1.1/4 "

3

1500

1.1

500

1.1

500