منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپ AF2

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

توان الکتروموتور

kw

خروجی(1/min)

1 "

1/2 "

4

500

0.75

530

1.1

400