منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپ AF8

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

توان الکتروموتور

kw

خروجی(1/min)

2 "

2"

6

6000

2.2

500

4

500