منو پمپ های مواد غذایی

منو پمپAF20

ورودی

(اینچ)

خروجی

(اینچ)

فشار

BAR

دبی

(L/H)

توان موتوروگیربکس

kw

خروجی

(1/min)

6 ''

5 ''

18

55000

22

311